EKO-LIGHT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so.K z siedzibą w Częstochowie informuje, że lampka dziecięca Milagro, Panda, No. 210, nr partii VI-2017, kod EAN 5902693732105 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na na brak w w/w lampce dziecięcej transformatora/ przekształtnika wytwarzająca napięcie bezpieczne  wartości nieprzekraczającej 24V SELV, co stwarza ryzyko porażenia prądem elektryczny. Ogłoszenie publikuje się z związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów