Projekt nr POIR.03.03.03-24-0002/19

Tytuł projektu: “Wzrost rozpoznawalności firmy EKO-LIGHT Sp. z o.o. Sp. k. na arenie międzynarodowej.”

Cele i efekty realizacji projektu:

Celem realizacji projektu jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację jej działalności. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na dalszy rozwój Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Realizacja założonych wskaźników będzie również miała pozytywny wpływ na promocję polskiej branży budowy i wykańczania budowli oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 572 500,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 429 375,00 PLN