EKO-LIGHT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.K z siedzibą w Częstochowie informuje, iż wprowadzona do obrotu oprawa oświetleniowa oznaczona jako naświetlacz LED 10W z czujnikiem ruchowo-zmierzchowym eko-light model ek0104; EAN 5907377243717 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na to, że przewód naświetlacza nie ma odpowiedniej izolacji do użytku na zewnątrz pomieszczeń oraz nie jest odporny na wpływ warunków atmosferycznych, co stwarza niebezpieczeństwo urazu lub innej szkody, mogących powstać w wyniku kontaktu z elektrycznością. Ogłoszenie publikuje się z związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów.